top of page

HAUTAINHOITO

HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Haudan haltija voi tehdä Kaskisten seurakunnan kanssa sopimuksen Kaskisten hautausmaalla sijaitsevan haudan hoidosta määräajaksi.

SOPIMUKSENALAISET TYÖT

 

 • haudan pinnan nurmihoito

 • haudan pinnan hiekkahoito

 • kukat ja kukkien hoito kesällä

 • kastelu

 • syksyllä: kanervan laittaminen haudalle

 • jouluaattona: kynttilän laittaminen haudalle

Hoidossa noudatetaan sitä keskitasoa, mikä seurakunnan hoitoon uskottujen hautojen hoidossa on yleistä.

Hautainhoidon hinnat löytyvät Kaskisten seurakunnan hinnastosta seuraamalla tätä linkkiä.

Lisätietoja saat seurakunnan kansliasta:

 

Puhelin: 0400 267 925

Sähköposti: kaskisten.seurakunta [ ät ] evl.fi

Hautainhoidon yhteyshenkilö: Dan Martikainen, puh. 041 445 5483(Poissa kesän 2023!)

Hautainhoidon yhteyshenkilö kesällä 2023: Heli Österman, puh. 044 7673 965

Laskutuksen yhteyshenkilö: Heli Österman, puh. 044 7673 965

HAUDANHOITOSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT YLEISET SOPIMUSEHDOT

 1. Seurakunnalle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoitorahastoon, jota hoidetaan ja pidetään erillään seurakunnan muista rahavaroista. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla. Seurakunnan verovaroja ei käytetä haudanhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.

 2. Haudanhoitoon käytetään sopimusaikana maksettu hoitomaksu sekä sille rahaston sijoituksista kertynyt tuotto.

 3. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.

 4. Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.

 5. Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.

 6. Seurakunta ei vastaa vahingoista, joita aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet taikka muut seurakunnasta riippumattomat syyt.

bottom of page