top of page

HAUTAINHOITO

HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Hautaoikeuden haltija voi tehdä Kaskisten seurakunnan kanssa sopimuksen Kaskisten hautausmaalla sijaitsevan haudan hoidosta määräajaksi. Seurakunta voi tehdä hoitosopimuksen myös henkilön kanssa yleisten ehtojen kohdan 9 mukaisesti.

SOPIMUKSENALAISET TYÖT

 

 • haudan pinnan nurmihoito

 • haudan pinnan hiekkahoito

 • kukat ja kukkien hoito kesällä

 • kastelu

 • syksyllä: kanervan laittaminen haudalle

 • jouluaattona: kynttilän laittaminen haudalle

Hoidossa noudatetaan sitä keskitasoa, mikä seurakunnan hoitoon uskottujen hautojen hoidossa on yleistä.

Hautainhoidon hinnat löytyvät Kaskisten seurakunnan hinnastosta seuraamalla tätä linkkiä.

Lisätietoja saat seurakunnan kansliasta:

 

Puhelin: 0400 267 925

Sähköposti: kaskisten.seurakunta [ ät ] evl.fi

Hautainhoidon yhteyshenkilö: Heli Österman, puh. 044 7673 965 tai Pirjo Lyytinen, puh. 045 671 9471.

Laskutuksen yhteyshenkilö: Heli Österman, puh. 044 7673 965

HAUDANHOITOSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT YLEISET SOPIMUSEHDOT

 1. Seurakunnan saamat maksut hautainhoitosopimuksista merkitään omana taseyksikkönä hoidettavaan hautainhoitorahastoon. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla.

 2. Haudan hoitamiseen käytetään maksettu hoitokorvaus sekä sille kertynyt tuotto.

 3. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.

 4. Hoito ei sisällä hautamuistomerkin kunnossapitoa, oikaisua eikä reunakiven oikomista.

 5. Seurakunta on oikeutettu alentamaan haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentämään hoitoaikaa, jos hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän.

 6. Jos hautaoikeuden haltija muuttaa haudan ulkoasua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon, siitä voidaan antaa huomautus. Seurakunnalla on tällöin myös oikeus alentaa haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai lyhentää hoitoaikaa.

 7. Kohdassa 5 ja 6 tarkoitetusta hoitotavan muutoksesta on ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa.

 8. Seurakunta ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu seurakunnasta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä, poikkeuksellisesta luonnonilmiöstä, muusta ylivoimaisesta esteestä tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta.

 9. Jos hautaoikeuden haltijaa ei ole valittu tai määrätty, seurakunta voi tehdä haudanhoitosopimuksen muun henkilön kanssa, jolla on oikeus tulla haudatuksi hautaan tai jonka omainen on haudattu hautaan. Jos toimivaltainen hautaoikeuden haltija ei hyväksy tehtyä sopimusta, seurakunnalla on oikeus irtisanoa sopimus ja palauttaa jäljellä oleva hoitokorvaus sopimuksen osapuolelle. Hautaoikeuden haltijan luvalla sopimus voidaan tehdä muunkin henkilön kanssa

 

HAUTAINHOITORAHASTON SÄÄNNÖT

Tutustu hautainhoitorahaston sääntöihin tästä linkistä.

bottom of page