2022 Seurakuntavaalit.jpg
2022 Seurakuntavalit _ Uskottu toivottu rakastettu -banneri.png

SEURAKUNTAVAALIT 2022

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Kaskisten seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet kirkkovaltuustoon. Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille perjantaina 2.9.2022 kello 10–14 ja maanantaina 5.9.2022 kello 15–19 kirkkoherranvirastossa, osoite Raatihuoneenkatu 47. Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.8.2022 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

 

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 7.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, osoite Raatihuoneenkatu 47. Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 3.10.2022 pidettävässä kokouksessaan.

Kaskinen 20.6.2022
Kaskisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta / Puheenjohtaja Roger Roos

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Kaskisten seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 11 jäsentä kirkkovaltuustoon. KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun luottamustoimeen on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,

  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,

  4. joka ei ole vajaavaltainen

  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,

  6. joka ei ole tämän seurakunnan viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä kirkkoherranvirastoon, joka on avoinna maanantaisin 10–12 ja keskiviikkoisin 11–15 sekä 15.9.2022 kello 15–16. Kirkkoherranviraston osoite on Raatihuoneenkatu 47. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana kirkkoherranvirastosta ja verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi.

 

Kaskinen 20.6.2022
Kaskisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta / Puheenjohtaja Roger Roos

Lue lisää vaaleista: www.seurakuntavaalit.fi