top of page
2022 Seurakuntavaalit.jpg
2022 Seurakuntavalit _ Uskottu toivottu rakastettu -banneri.png

Ennakkoäänestys 8.-12.11.
joka päivä klo 9-18 seurakuntakeskuksessa, Raatihuoneenkatu 47

Vaalipäivän 20.11. äänestys
klo 11–20 Kaskisten kirkossa, Kirkkokatu 37

SEURAKUNTAVAALIT 2022

Ilmoitus ehdokaslistojen yhdistelmästä

 

Kaskisten seurakunnassa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä 30.10.–
20.11.2022 seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla
sisällä ja ulkona, Raatihuoneenkatu 47.
Ehdokaslistojen yhdistelmiä on saatavana kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantaisin klo 10–12 ja keskiviikkoisin klo
11–15. Lisätietoja löytyy myös vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Kuulutus seurakuntavaaleista

 

Kaskisten seurakunnassa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi
11 jäsentä kirkkovaltuustoon. Vaalit toimitetaan Kaskisten kirkossa 20.11.2022 kello 11.00–20.00.
Äänioikeutettu 15.8.2022 tämän seurakunnan läsnä olevaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 20.11.2022 täyttävä seurakunnan
jäsen saa äänestää mainitussa äänestyspaikassa.

 

Seurakuntavaalista ja äänestyspaikasta löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kaskistenseurakunta.fi sekä
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.

 

Kaskinen 3.10.2022
Kaskisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Roger Roos

Kuulutus Kaskisten seurakunnan ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 20.11.2022 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Kaskisten seurakunnan seurakuntakeskuksessa, Raatihuoneenkatu 47, kello 9.00–18.00.

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2022 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 20.11.2022 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen). Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi Mariakodin ja Toven Tuvan asukkaille.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta/seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 4.11.2022 kello 14.00–16.00. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 0400 267 925 ja kirkkoherran 045 6719 471.

 

Kaskinen 15.9.2022
Kaskisten seurakunnan vaalilautakunnan puolesta
Puheenjohtaja Roger Roos

Lue lisää vaaleista: www.seurakuntavaalit.fi

bottom of page