top of page

FÖRSAMLINGENS ADMINISTRATION
OCH FRIVILLIGARBETE

ANSVARET ÄR MÅNGFACETTERAT - KANSKE ÄVEN DU?

För Kaskö församlings verksamhet ansvarar förutom personalen ett tiotals frivilligarbetare och de förtroendevalda. Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet besluter i församlingens ärenden, utskotten ger idéer och utvecklar sitt eget verksamhetsområde. De frivilliga är med och gör sin insats på många olika sätt. Det kan handla om servering, musik, diakoni, mission, fastighetsskötsel osv...   Tillsammans utgör alla dessa personer/aktörer det som kallas Kaskö församling

Också Du har en plats i det gemensamma arbetet för vår stad och för kasköbornas bästa. Vår Frälsare berättade när han levde här på jorden en liknelse om en husfar som anställde arbetare i sin vingård. Längs med dagen anställdes allt fler och ännu på kvällen anställdes någon ännu. Allt fler hörsammade kallelsen: " Kom också ni och arbeta i min vingård!" Kanske du sedan länge är en av de frivilliga tjänarna i församlingen, eller kanske du hör kallelsen först nu. Hur som helst, alla är lika viktiga och åt alla har Herren en plats reserverad i församlingen. 

Församlingen hälsar dig välkommen med i det glada frivilligarbetargänget!

bottom of page