top of page

FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

GUDSTJÄNSTLIV

 • Gudstjänster söndagar kl.11.00 i kyrkan

 • Nattvard två gånger i månaden

 • Bibelgrupp i kyrkan varje månad

Dessutom ordnas ...

 • Utegudstjänster och förbönsgudstjänster

 • Bibeldagar

 • Tvåspråkiga tillställningar

Följ med annonsering!

 

DIAKONI

 • Matutdelning måndagar kl. 15:00

 • Träff för daglediga i församlingscentret varannan tisdag kl. 13.

 • Diakoniunderstöd (Ladda pdf här)

Diakonimottagning

Onsdagar kl 13-15

Telefon  040 156 2362
 

Ingång till diakonimottagningen från Parkgatan.

 

MUSIK

 • Damkören övar i kyrkan onsdagar kl 19

 • Tvåspråkig musiklekskola i församlingscentret onsdagar kl 18

 • Konserter och musikkvällar

 • Det finns en plats även för Dig i kyrkans musikliv!

 

MISSION

 • Församlingen stöder SAT7´s radio- och  tv-arbete via Finska Missionssällskapet.

 • Församlingen stöder missionär Joel Norrvik i hans missionsarbete i Mongoliet via missionsföreningen Kylväjä.

 • Dessutom stöder församlingen t.e.x. Kansanlähetys, SLEF, Sansa, församlingen i Haapakangas,
  Stiftelsen Palavan Sydän, Finska bibelsällskapet och Sjömanskyrkan.

​​

 • Kvinnornas missionscafé hålls varannan torsdag kl. 17 i församlingscentret. Missionsarbete kan göras på många olika sätt​

  • Man kan handarbeta med eget  handarbete eller till försäljning för missionen.

  • Sång, läsning och diskussioner.

  • En liten kvällsbit serveras.

  • Kvällspsalm och välsignelse inför hemfärd

"Jesus säger: '"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. " (Joh. 14:6).

 

Denhär vägen blev också min väg i mars 1994, då Herren ledde mig in på livets väg. På den vägen har jag sedan dess fått gå, ibland har jag snubblat men Herren har varit trofast trots mina fel och brister.

 

Ganska fort blev olika former av missionsarbete intressant och ungefär i början på år 2000 sändes jag iväg som missionär till Kenia av den svenskspråkiga evangelieföreningen SLEF. I Kenia arbetade jag med uppgifter i församlingen och i yrkesskolan. Men Herrens vägar äro outgrundliga. I slutet på min missionärsperiod började han tala till mig om misssionsarbete i Mongoliet. Och så blev det. Jag fick en plats på en missionärskurs som Kylväjä ordnade hösten 2002 och denna kurs förde mig sedan till missionsarbete i Mongoliet. 

Bästa vän av mission. Det är Herrens vilja, att Hans rum en gång skall fyllas av människor från alla länder och nationer. Till denhär uppgiften har han kallat dig och mig, de svaga och t.o.m. de motsträviga. Dethär arbetet görs inte med egna krafter utan kraften kommer från ovan, från den Himmelske Fadern. Jag skulle gärna se att du kommer med i denna arbetsgemenskap som missionär och förbedjare.

Joel Norrvik

bottom of page