top of page

BEGRAVNINGSPLATS

Kungörelse om gravars besittningstid som tagit slut och möjlighet att förlänga tiden

På Kaskö begravningsplats finns gravar vars besittningstid har tagit slut (kyrkolag 652/2023 3 kap. 30 §). Gravarna markeras före slutet av juli 2024 med ett vitt kungörelsemärke. Besittningstiden kan fortlöpa på ansökan av gravrättsinnehavaren. Man bör ta kontakt med församlingen om ärendet senast 31.7.2025. Om besittningstiden inte ska fortlöpa, erbjuds gravrättsinnehavaren möjlighet att avlägsna gravvården från graven. Om gravvården inte avlägsnats före 31.7.2025, övergår gravvården utan vederlag till huvudmannen för begravningsplatsen (begravningslag 457/2003 14 § 3 mom.).


Närmare upplysningar och kontakter: församlingens kansli Rådhusgatan 47, Kaskö under öppettider eller kasko.forsamling@evl.fi eller per telefon 044 7673 965.

Gravrätt förlängning 1 gravplats 40 år = 198,00 €

bottom of page