top of page

DONATIONER OCH TESTAMENTEN

Om du vill donera pengar eller upprätta ett testamente till Kaskö församling, uttryck tydligt till vilken verksamhet i församlingen du vill rikta det. Om ingen specificering finns anses summan komma till allmänt bruk. Om ärenden som gäller donationer och testamenten kan du vara i kontakt med kyrkoherde Pirjo Lyytinen.

bottom of page